HOMEAPPARTEMENTENCOMPLEXWOONOMGEVINGPLATTEGRONDENVERKOOPBROCHUREFINANCIERINGCONTACT

PLATTEGRONDEN

Willem Joseph van Ghent
(1626 - 1672)

Van Ghent werd geboren op slot Gendt (Over-Betuwe) op 16 mei 1626. Hij diende eerst in het leger - nam met het regiment Walen deel aan De Ruyters landing op Funen (1659) - en was gouverneur van Hellevoetsluis. Hij werd in 1665 adviseur van raadspensionaris Johan de Witt. In de Vierdaagse zeeslag en de Tweedaagse Zeeslag voer hij mee als
scheepsbevelhebber en onderscheidde zich in de laatste als secondant van De Ruyter. Na het ontslag van Cornelis Tromp als luitenant-admiraal, volgde Van Ghent hem op. Toen de Derde Engels - Nederlandse Oorlog in 1672 uitbrak - sneuvelde hij op 7 juni 1672 in de eerste zeeslag - de Slag bij Solebay, als commandant van de achterhoede. Zijn praalgraf in de Dom te Utrecht is het werk van Rombout Verhulst.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Witte Cornelisz de With
(1599 - 1658)

werd in 1599 geboren in Den Briel. Op 17-jarige leeftijd trok hij als kajuitjongen met Jan Pieterszoon Coen naar Indië. Hij werd in 1625 vice-admiraal bij de VOC en had als vlaggenkapitein van Piet Hein een groot aandeel in de verovering van de Zilvervloot in 1628. In 1645 drong hij de Denen terug voor een vrije doorgang van de Sont. Na de dood van Maarten Tromp in 1653 werd Witte De Witt (met zijn koosnaam "Dubbelwit") tijdelijk belast met het opperbevel in de Eerste Engelse Oorlog. In 1658 bevocht hij de Zweden in de Sont, maar ditmaal werd het zijn dood. Zijn schip kwam vast te zitten en De With werd gedood door 2 kogels. Hij is begraven in de Laurenskerk te Rotterdam.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Tjerk Hiddes de Vries
(1622 - 1666)

werd in 1622 geboren in Sexbierum (Friesland). Hij begon zijn carrière in de Koopvaart en trad in 1658 in dienst van de Admiraliteit van Friesland. Hij nam deel aan de vierde Noordse oorlog tegen de Zweden. In de tweede Engels - Nederlandse oorlog werd hij benoemd tot kapitein (1665) en kort daarna tot luitenant-admiraal. Hij onderscheidde zich in de Vierdaagse Zeeslag. Bij de Tweedaagse Zeeslag raakte hij op 4 augustus 1666 zwaar gewond. Hij stierf op 6 augustus te Vlissingen. Tjerk Hiddes de Vries werd begraven in de Grote Kerk van Harlingen.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Johan Evertsen
(1600 - 1666)

Johan - soms ook Jan genoemd - werd in Vlissingen geboren op 1 februari 1600. In 1617 sneuvelde zijn vader en zijn vijf zonen werden allen door de admiraliteit van Zeeland tot luitenant benoemd als eerbetoon aan de overleden commandeur. Een jaar later commandeerde de 18-jarige Johan al een oorlogsschip. In 1628 werd hij bevorderd tot Schout-bij-Nacht en kreeg hij het commando over een eskader. Zijn eerste opdracht was het binnenloodsen van de door Piet Hein veroverde zilvervloot hetgeen hij met slechts 4 schepen tegen een overmacht van Duinkerker kapers succesvol deed. In 1664 werd Johan tot Luitenant-Admiraal benoemd en zou gaan deelnemen aan de Engels - Nederlandse handelsoorlog. Hij stierf echter in de Tweedaagse Zeeslag van 4-5 augustus 1666. Samen met zijn broer Cornelis - die een maand eerder was overleden - werd hij begraven in een praalgraf te Middelburg.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Maarten H. Tromp
(1598 - 1653)

Maarten Tromp werd op 23 april 1598 geboren in Den Briel. Hij werd op zijn 9e al zeeman op het fregat van zijn vader. In 1637 werd hij luitenant-admiraal, na zowel bij de koopvaardij als bij de marine gevaren te hebben.
Zijn overwinning bij Duins in 1639 op de tweede Spaanse Armada was één der belangrijkste wapenfeiten uit de zeegeschiedenis. Tijdens de Eerste Engelse Oorlog van 1652-1654 was Tromp opperbevelhebber van de vloot. Hij sneuvelde echter in de slag bij Ter Heijde op 10 augustus 1653 en werd begraven in een praalgraf in de Oude
Kerk te Delft. Zijn bijnaam was ook 'Bestevaer', net als Michiel de Ruyter.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Piet Pietersz. Hein
(1577 - 1629)

Piet Hein werd op 15 november 1577 geboren in Delfshaven. In de jaren 1613-1622 was hij kapitein bij de VOC. Hij trad in 1623 als vice-admiraal in dienst van de West-Indische Compagnie met de toestemming om vijandelijke schepen aan te vallen. Op zijn eerste tocht naar de West (1624) veroverde hij San Salvador (het huidige Bahia) in Brazilië. In 1628 veroverde hij de Spaanse Zilvervloot in de baai van Matanzas bij Cuba - waarde circa 12 miljoen - waarvan 8 miljoen aan zilver. Na zijn terugkeer in Holland nam hij ontslag bij de WIC en trad in dienst van de Staten van Holland. Kort daarna - op 17 juni 1629 - overleed hij in een slag tegen Duinkerker kapers. Piet Hein werd begraven in de Oude Kerk te Delft. In Delfshaven staat een standbeeld van hem.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Michiel Adriaensz. de Ruyter
(1607 - 1676)

Bijgenaamd "Bestevâer" ofwel grootvader, is hij de bekendste zeeheld in de Nederlandse geschiedenis. Hij werd geboren in Vlissingen in 1607 en ging al op 11-jarige leeftijd naar zee. In de Engels-Nederlandse Oorlogen speelde hij een belangrijke rol. Daarnaast was hij actief in diverse oorlogen in de Oostzee en tegen piraterij in de Middellandse Zee. Hij was afwisselend in dienst van de staat en van reders en zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer actief in de walvisvaart. Op zijn vlaggenschip "De Zeven Provinciën" behaalde hij in 1666 de zege in de Vierdaagse Zeeslag. Zijn grootste prestatie leverde hij tijdens de derde Engels - Nederlandse oorlog (1672-1674), toen hij door strategie een invasie van zee uit wist af te wenden. Hij raakte gewond bij de Slag bij Agosta op 22 april 1676 en overleed een week later in de Baai van Syracuse. In 1677 werd zijn gebalsemde lichaam bijgezet in een praalgraf in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Klik hier om een vergroting te zien. 


Cornelis Evert sen
(1610 - 1666)

Cornelis Evertsen ("de Oude") is de jongste broer van Johan Evertsen. Cornelis werd geboren in Vlissingen op 4 juli 1610. Hij ging naar zee in 1626. Na enige jaren de kaapvaart te hebben beoefend, werd hij in 1636 kapitein van een schip. In de Noordse Oorlog tegen de Zweden (1655-1660) was Cornelis onderbevelhebber van de vloot van Michiel de Ruyter. In de tweede Engels - Nederlandse oorlog werd hij benoemd tot Vice-Admiraal van Zeeland. Na de Zeeslag bij Lowestoft (1665) werd hij luitenant-admiraal in de plaats van zijn broer Johan. Op de eerste dag van de Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni 1666) sneuvelde hij, een paar weken voor zijn broer Johan. Hij werd samen met zijn broer Johan begraven in een praalgraf te Middelburg.

Klik hier om een vergroting te zien.